กำหนดการเรียน Online ชดเชย (เพิ่มเติม) ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

2
📌 แจ้งกำหนดการเรียน Online ชดเชย (เพิ่มเติม) ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏰ กำหนดวันเรียน 3 มิ.ย. 64, 26-28 ก.ค. 64 และ 12 ส.ค. 64 (ทั้งในช่วงกรณีที่ยังเรียน Online หรือ กรณีเรียน Onsite ที่โรงเรียนได้แล้ว)
✅ รูปแบบการเรียน 2 แบบคือ 1.) ครูผู้สอนบันทึกสื่อวีดีโอการเรียนวางไว้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองใน Google Classroom หรือ 2.) ครูสอนสดใน Google Meet แต่สามารถดูย้อนหลังได้
‼ นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ไม่มีเรียนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์นี้
🔅 ในวันจันทร์-ศุกร์ ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกระดับชั้นเรียนตามปกติตามสถานการณ์ Online หรือ Onsite
.
📨 สอบถามข้อมูลการเรียน Online ได้ที่ PS.Online Learning โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Line ID : @704tjwew หรือ แอดไลน์คลิก https://lin.ee/Y2TiA7e (ลิงค์คลิกได้บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเท่านั้น)
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
📚 ขั้นตอนวิธีการเข้าเรียน และดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา