ลงทะเบียนวิชาเลือกอาชีพ ม.1 ห้อง 1/4 – 1/12 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 ห้อง 1/4 – 1/12 ปีการศึกษา 2564
🌏 ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกอาชีพ ที่ลิงค์ http://49.229.102.165/elective/
⏰ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 16.00น.)
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา