ปฐมนิเทศออนไลน์ “เด็กใหม่ “นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งแรก (!)(!)(!) ของโพธิสารฯ “POTISARN DAY ORIENTATION”
✅ “เด็กใหม่ “นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏰ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
‼️ แล้วพบกับ..กิจกรรมมากมาย อาทิ ทัวร์รร.ออนไลน์ พูดคุยกับผู้อำนวยการสุดคูลแห่งยุค และ พูดคุยครูประจำชั้นของทุก ๆ ห้องผ่าน Google Meet
.
🎬 บริหารงานโดย งานกิจกรรมนักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎥 ออกแบบ/ถ่ายทำ/และดำเนินงานโดย งานโสตทัศนศึกษา