ขอแสดงความยินดี นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” ประจำปี 2564

📌 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอแสดงความยินดี นางสิริกร วัฒนธัญญาการ และ นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
✅ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” ประจำปี 2564
🌏 เอกสารอ้างอิง https://bit.ly/3i31jOb
..
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา