ย้ำกำหนดการ นักเรียน ม.3 ปี 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปี 2564 ห้องเรียนปกติ

#ย้ำและยืนยันกำหนดการ
📌 แจ้งนักเรียน ชั้น ม.3 ของปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (General Program) ปีการศึกษา 2564
ไปรายงานตัว วันที่ 6 พฤษภาคม 64 ตามเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ ตามรายชื่อตามลิงค์นี้เท่านั้น https://bit.ly/32CSXEk
ไปมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 64 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังวันมอบตัว
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา