แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนใหม่) ที่สนใจสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (นศท.)

📌 แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนใหม่) ที่สนใจสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1 (นศท.)
✅ คู่มือการสมัคร https://bit.ly/3dN5f28
✅ ใบสมัคร https://bit.ly/2OH5jba
✅ แบบใบรับรองแพทย์ https://bit.ly/3wHO8Hu
.
📮 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : ครูนันทพร โทร. 0948929514​
✏️ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา