ประกาศแจ้งนักเรียนหญิง ที่จะมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน Inter และ EP ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศแจ้งนักเรียนหญิง ที่จะมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน Inter และ EP ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 เมษายน 2564
✅ หากสนใจเลือกเรียนวิชากิจกรรม #ผู้บำเพ็ญประโยชน์ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3s5ZQrM
✅ หากสนใจเลือกเรียนวิชากิจกรรม #ยุวกาชาด สมัครได้ที่ https://bit.ly/3uA2isk
⏰ กำหนดภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 ก่อนการมอบตัวเท่านั้น
#กิจกรรมเนตรนารี ไม่ต้องสมัครเนื่องจากนักเรียนทั้งหมดที่เหลือที่ไม่ได้เลือกเรียน ผู้บำเพ็ญ หรือ ยุวกาชาด จะต้องเรียนกิจกรรมเนตรนารี
*** หมายเหตุ ใช้อีเมลล์ Gmail ในการยืนยันตัวตน
.
📮 มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.024486130 ต่อ 118 (ในวันเวลาราชการ)
✏️ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา