ประกาศแจ้งยกเลิกการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564

📌 ประกาศแจ้งยกเลิกการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564
✅ ของนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนที่เลื่อนชั้นปี 2564)
✅ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน
⚠ #หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
📮 มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
✏️ ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา