การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.1 inter/EP ปีการศึกษา 2564

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
และโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ
International Program ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<