ข้อมูล ขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีการสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP ปีการศึกษา 2564

📌 สมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ (GP) / IEP ปีการศึกษา 2564 ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง https://bit.ly/2O8Y2AB
✅ รายละเอียดและประกาศรับสมัครฉบับเต็ม..เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/31pWCED
⚠️ คุณสมบัติ-เกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ
-ทัศนศิลป์ เปิดดูที่ http://bit.ly/3bzPYjO
-ดนตรีไทยและสากล เปิดดูที่ http://bit.ly/2Mr9syD
-นาฏศิลป์ เปิดดูที่ http://bit.ly/37PFpbj
-กีฬา เปิดดูที่ https://bit.ly/3sBjpcS
————-

⏰ #กำหนดการรับสมัคร ความสามารถพิเศษ 1-27 เม.ย. 64 และ ในเขตพื้นที่/นอกเขตพื้นที่ฯ/เงื่อนไขพิเศษ 1-28 เม.ย.64 รับสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ http://49.229.102.165/admission/ (เปิดระบบตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)
————

📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา