การประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.กท 1) และสำนักงาน ป.ป.ส.
จัดการประชุมจัดทำหลักสูตรการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564
มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ศึกษานิเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ครูและบุคลากร
ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 50 คน
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<