นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

นายสุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.5/7
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีอันดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 6

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<