ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

📌ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
✅ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
📆 ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563 (ประกาศปิดสถานศึกษา)
📆 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 (วันหยุดปีใหม่)
✅ ให้นักเรียน เรียนรู้และติดตามภาระงาน ผ่านระบบ Google Classroom ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563
🌏 เปิดดูประกาศได้ที่ http://bit.ly/2KMIi47
‼ หากมีคำถาม ข้อสงสัยใด ๆ ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 024486130 ต่อ 117
** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง