ค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดการเข้าค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ
โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ศึกษาประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ
และศึกษาด้านการตลาดแหล่งสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมพบวิทยากรด้านการตลาดและผู้ประกอบการ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<