ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นวิทยากรในการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นวิทยากร
“โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
หน่วยอบรมที่ 4 ระหว่างวันที่ 20- 23 ธ.ค. 2563
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน
จ.อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลําภู และจ.มุกดาหาร เข้าร่วมอบรม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<