ตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ฟรี‼

✅ ตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ฟรี‼ สำหรับบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
📆 ระหว่างวันที่ 5-14 มกราคา 64 ณ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (มีรถรับส่ง)
🌏 อ่านรายละเอียด หนังสือให้ความยินยอม หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ได้ที่ http://bit.ly/37DKkMZ
*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง