การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทีม TYC Potisarn ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กทม.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
โดยนายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อb“เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn”
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทีโอที ได้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่งมีนักเรียนในโครงการ TOT Young Club จากทั่วประเทศ ส่งคลิปเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

นายศุภชัย ตั้งวรชัย กล่าวว่า “เยาวชนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในสังคม
กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยหันมารู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องมือ ด้านดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว และนำมาใช้ประโยชน์ตอบโจทย์
ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
โดยการใช้สังคมออนไลน์ในมุมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์”

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<