การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS POOMSAE 2020

นางสาวพุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.4/6
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี
1 เหรียญทองแดง🥉 ประเภท พุมเซ่ฟรีสไตล์ทีม 5 รุุ่นอายุ 15-17 ปี

ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม.2/12
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง🥇 ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตส์ ทีม 5 คน รุ่นอายุ 12-14 ปี
1 เหรียญเงิน🥈 ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม รุ่นอายุ 12-14 ปี
1 เหรียญเงิน🥈 ประเภทพุมเซ่ ทีมชาย รุ่นอายุ 12-14 ปี
ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ
GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS POOMSAE 2020
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<