แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูปัทพงษ์ ถนอมรัตน์และครูภูเบศ กระแสโสม
นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์
ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 ภาควิชาดังนี้
1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์
2. ภาควิชาศิลปะประจำชาติ
3. ภาควิชาออกแบบ
เพื่อสร้างความพร้อมเตรียมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
โดย ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ
ซึ่งผลจากการทำความร่วมมือ(MOU) ของทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<