แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี ศึกษาดูงานโรงงานสุรีย์-พร้าวหอม จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี 
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ”
ณ โรงงานสุรีย์-พร้าวหอม (สาขานาโคก) จังหวัดสมุทรสาคร ในเครือของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
โดย คุณนิษา จาง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท (ศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากร) และคณะ ให้การต้อนรับ
ชม VTR แนะนำบริษัท ฟังการบรรยายเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ
ด้านการจัดการดำเนินงาน การจัดการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการสร้างแบรนด์
บรรยายโดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดและการขาย
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมไลน์การผลิตสินค้ากะทิกระป๋อง และกะทิ UHT ภายใต้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “พร้าวหอม”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<