แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์
โดยนำคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ จำนวน 21 คน
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”และ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<