การประชุมโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับฟังรายละเอียด ในโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน
โดยมีนักเรียนวงโยธวาทิต วงสตริง วงเครื่องสาย และวงออร์เคสตร้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม และ วันที่ 2–7,9-14,16-20 พฤศจิกายน รวมทั้งหมด 22 วัน
โดยมีคุณครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ครูขจร ปรีดากุล ครูผู้จัดโครงการ
นายปัญญาพันธ์ พวงโมรา นายวสันต์ เกตุสุทธิ ผู้ประสานงาน

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<