แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

? แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
? เปิดดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2X32lOY
‼️ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อโดยตรง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนโดยตรง หรือโทรศัพท์ 02-4486130 ต่อ 118 ในเวลาทำการ เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น