การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 IEP/ปกติ และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP/ปกติ
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<