โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรในยุค 4.0
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ย์ หัวหิว และโครงการช่างหัวมัน บ้านไร่ของรัชกาลที่ 9 จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<