ค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส??)
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษา​ฝรั่งเศส​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต
โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.1 เข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ โรงเรียนทวีธาภิเศก ​ กิจกรรมประกอบด้วย

  1. กิจกรรมฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ดนตรี เกมส์ ภาพยนตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ
  2. กิจกรรมทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสการสื่อสาร​ (ม.4-ม.5) เป็นการเรียนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสผ่านการพูด โดยอิงตามกรอบการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
  3. กิจกรรมติวสอบ​ PAT​7.1 ​ภาษา​ฝรั่งเศส​ (ม.5-6) เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในส่วนต่างๆข้อสอบเช่น คำศัพท์ (le vocabulaire), ไวยากรณ์ (la grammaire), วัฒนธรรม (la civilisation) สำนวน (l’expression) และ บทสนทนา (la conversation)

Le départemant de la langue étrangère (français) a organisé le camp de français 2019 , école Potisarnpittayakorn au samedi 1 février 2020 de 8 h 30 à 16 h 30 à la salle Chalermprakiat, école Potisarnpittayakorn. Cette activité a été réalisée par la section de français, faculté des arts libéraux, université Rangsit. Il existait  trois écoles de CDF 1 y a participé : école Bangpakok Witthayakom, Satree Watrakhang et Taweethapisek. Cette activité se compose : le français en jeu ludique, le français communicative et la preparation de PAT 7.1.

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<