คณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะครู
เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตร EP MEP Inter และงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<