การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน
#รอบคัดเลือก ได้เหรียญทองอันดับ ที่ 8 จากผู้เข้ารอบ 11 ทีม (แข่งขัน 63 ทีมทั่วประเทศ)
#รอบชิงชนะเลิศ : ได้อันดับที่ 10 จาก 11 ทีม

นักเรียนที่แข่งขัน
1. นางสาวปิย์วรา ด่านวิริยะกุล ม.4/8
2. นางสาวนวพร อเนกอนันต์ ม.5/6
3. นายวรยล ลลวลัย ม.5/6
4. นายพงพล แสงอรุณ ม.5/7

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูผู้ฝึกซ้อม
นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข และ นายธนสรณ์ สุมังคละกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<