การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020 ในหัวข้อการแข่งขัน “CITY SHAPER”
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Robot Design Award : Strategy & Innovation Award (กลยุทธ์ยอดเยี่ยม)
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563
ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดปทุมธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

  1. เด็กชายดลวีร์ ทวีพงษ์ ม.1/5
  2. เด็กชายณัฎฐ์ จ.จิตต์เจริญชัย ม.2/2
  3. เด็กชายทรงพล ลิมทวีสมเกียรติ ม.2/2
  4. เด็กชายธันวา กลางสวัสดิ์ ม.2/2
  5. เด็กชายนัธทวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ม.2/2
  6. เด็กชายไกรวิชญ์ ใจทน ม.2/7
  7. เด็กชายธนดล วิจารณ์ปรีชา ม.2/7
  8. เด็กชายณัฐดนัย ไชยพุฒ ม.4/7
  9. เด็กชายธนวัฒน์ พรมโต ม.4/7
  10. เด็กชายปกรณ์ อินทกฤช ม.4/10

ครูผู้ฝึกซ้อมและกำกับดูแลโดย นางสาวอุไรรักษ์ อุดมณ์มนตรี และนายวิรัตน์ บุญคล่ำ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<