การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี 2562 (La Fête Anuelle 2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​ เขตกรุงเทพมหานครและ​ภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี​ 2562​ (La​ Fête​ Anuelle​ 2019)
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส​ คณะอักษร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขต​พระราชวัง​สนาม​จันทร์
โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน​ 4​ รายการ​ และได้รับรางวัลทั้ง​ 4​ รายการ​ ดังนี้

1.​ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบ​ปัญหา​ความรู้​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ประเทศ​ฝรั่งเศ​ส​ (Concours de question-réponse) ได้แก่​ นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.5/2
2. รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2​ การแข่งขันตอบปัญหา​วิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส (Concours de vidéo)​ ได้แก่​ นางสาวภัทรพร​ แก้วส่องแสง​ ม.4/5​ และ​ นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.5/2
3. รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2​ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส​ (Concours de saynète) ได้แก่​ นางสาวนภัสสร​ สอนโพนนงาม​ ม.4/9, นางสาวณัฐวลัญญ์​ รู้ประเสริฐ ม.5/2,
นางสาวไอซ์​ อินทุเวศ, นางสาวธัญชภัทร​ แม้นด้วง​ และ​ นายณัฐชนน​ คงสุวรรณ​ ม.5/9​
4.​ รางวัลชมเชย​ การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส(Concours de dictée en image)​ ได้แก่​ นางสาวนิรัตดา​ มะโนชาติ​ และ​ นางสาวภัทรียา​ อังศุชัยกิจ​ ม.6/5

ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูสถาพร เผือกมุ่ย และ ครูกาญจนา สุวรรณสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

 

1.​ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบ​ปัญหา​ความรู้​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ประเทศ​ฝรั่งเศ​ส​ (Concours de question-réponse)

นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.5/2

 

 

 

 

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2

การแข่งขันตอบปัญหา​วิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส (Concours de vidéo)

นางสาวภัทรพร​ แก้วส่องแสง​ ม.4/5​ และ​ นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.5/2

 

 

 

 

 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 2

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส​ (Concours de saynète)

นางสาวนภัสสร​ สอนโพนนงาม​ ม.4/9, นางสาวณัฐวลัญญ์​ รู้ประเสริฐ ม.5/2,

นางสาวไอซ์​ อินทุเวศ, นางสาวธัญชภัทร​ แม้นด้วง​ และ​ นายณัฐชนน​ คงสุวรรณ​ ม.5/9

 

 

 

 

 

 

4. รางวัลชมเชย

การแข่งขันวาดภาพตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส(Concours de dictée en image)

นางสาวนิรัตดา​ มะโนชาติ​ และ​ นางสาวภัทรียา​ อังศุชัยกิจ​ ม.6/5