การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 7

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563ผลการแข่งขันทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้คะแนนรวมลำดับที่ 5 จาก 120 ทีม
โดยผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ ชัยมาทิกุล ม.6/2
นางสาวณัฐกฤตา รสชื่น ม.5/2
นางสาวปัณณธร คมกฤส ม.4/3
และ นางสาวพรรวษา วงค์วัฒนา ม.4/3
โดยครูธนสรณ์ สุมังคละกุล ผู้ฝึกสอน

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<