พิธีปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ เป็นประธานในพิธี
และมอบโล่เกียรติคุณ ” บุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา”
โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผู้สอนและเกียรติบัตร ครูดีที่ไม่มีอบายมุข
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<