ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (ทัศนศึกษา)
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (2/4 – 2/12)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<