สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ

งานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาสำรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าในโรงเรียน
โดยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี
ณ ห้องขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<