การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3,495 คนจากโรงเรียนทั้งหมด 1,140 แห่ง
โดย รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

ระดับชั้น ม.ต้น


ด.ช. กวิน มโนมัยพิบูลย์ ม.2/2 (รางวัลชมเชยและทุนการศึกษา 1,000 บาท)
ด.ญ. ปานทิพย์ อมรพงศ์รักษา ม.2/6 (เข้าร่วม)
ด.ญ. วีรดา เทียนวรรณ ม.2/8 (เข้าร่วม)
ครูผู้ควบคุม
ครูบวรพันธ์ บุญแก้วสุข
ครูณัฏฐ์กฤษณ์ สิงห์โตทอง

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น ม.ปลาย


นายเมธานันต์ งามกิตติคุณ ม.5/2 (รางวัลผ่านเกณฑ์)
นางสาวณทชา อินทร์เนียม ม.5/2 (เข้าร่วม)
นางสาวจิณณพัต ตะโกสี ม.5/6 (เข้าร่วม)
ครูผู้ควบคุม
ครูเจนจิรา คำสุข
ครูอภิชญา ชาระ