การประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปี 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงและประดิษฐ์กระทง ห้องเรียนละ 10 ใบ
เพื่อมอบให้กับวัดโพธิ์ (บางระมาด) และวัดจำปา
ตามประเพณีลอยกระทงของไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และโรงอาหาร อาคาร 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<