การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1) ด.ช.อัฑฒกิตติ์ สาวนะชัย ม.3/4   2) ด.ช.พณิชพล เปลี่ยนขำ ม.3/4   3) ด.ญ.ศิรภัสสร ตนะวรรณสมบัติ ม.3/1
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1) นายตุลธร ยงประยูร ม.6/3   2) นายณัฐคุณค์ พันชัยจักรกุล ม.6/1   3) นส.ศตพร หล้ากุล ม.5/1
ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม นางพรพรรณ เลิศชีวะ, นายศิวกร ไชยธนภักดี ,นางพรนิภา ตันติวานนท์, นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์ , นางสาวอารี บัวศรี
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
โดย เด็กชายพณิชพล เปลี่ยนขำ นักเรียนชั้น ม.3/4  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์
อันดับที่ 89 จากผู้ร่วมแข่งขันจำนวน 1,015 คน ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานฯ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<