การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<