สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การจัดนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันสวนถาด การแข่งขัน Science Show การจัดป้ายนิเทศ คอสเพลย์นักวิทยาศาสตร์และการแข่งขันวาดภาพ (ภาวะโลกร้อน)

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2,3,4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<