กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “วันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ”
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<