เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<