งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภายในงานมี การแสดง Science Show การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การจัดนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันสวนถาด

เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<