ขอเชิญร่วมงาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปี 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงาน”ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561

 

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร