พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

เมื่อวันที่ 26  กรกฏาคม พ.ศ. 2561

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร