พบปะท่านผู้ใหญ่ เพื่อรับโอวาท

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561

คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียนได้เข้าพบ

ท่านประธานกรรมการสถานศึกษา

ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านอดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และท่านอาจารย์ปิติ

เพื่อรับโอวาท และมอบนโยบายให้กับเครือข่ายฯ

ณ ห้องเกียรติยศ