วันแม่ @ โพธิสารพิทยากร 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี