ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน โดยผู้อำนวยการปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในพิธีเปิด

เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เงินอย่างมีคุณค่า รู้จักประหยัด อดออม เพื่ออนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<