การแข่งขันโต้วาที ระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

 โดยจัดการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 29 มิถุนายน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<