ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี61 ครั้งที่16

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเครือข่าย สายใยวิทย์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<