ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม      รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<